Naburige rechten

Naburige rechten beschermen, net zoals auteursrechten, een artistieke bijdrage of een financiële investering in literaire en artistieke creaties. Bij sommige creaties of werken is immers niet alleen de maker van belang. Ook andere personen of organisaties kunnen voor het werk een artistieke bijdrage hebben geleverd of een financiële investering hebben gedaan:

 • de uitvoerende kunstenaars zoals zangers of toneelspelers geven een eigen interpretatie aan de uitvoering van een werk;
 • de producenten dragen bij aan de creatie van cd’s, dvd’s of films;
 • de omroeporganisaties zenden radio- of tv-uitzendingen uit.

De geleverde prestaties

sla link op in klembord

Kopieer

Die drie groepen van natuurlijke personen of rechtspersonen genieten van de zogenaamde naburige rechten. Bij naburige rechten gaat het niet over de totstandkoming van een werk, maar wel over een geleverde prestatie. De naburige rechten bestaan onafhankelijk naast het auteursrecht. De auteur en de houder van naburige rechten kunnen dezelfde persoon zijn, maar kunnen ook perfect verschillende personen zijn.

De uitvoerende artiesten en producenten van muziekopnames kunnen wettelijk niet verhinderen dat men hun muziek gebruikt in het openbaar. In ruil daarvoor hebben deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten automatisch een recht op een billijke vergoeding. Als je muziek gebruikt, ben je dus verplicht om − naast de vergoeding voor de auteur − ook die vergoeding te betalen.

Uitzonderingen

sla link op in klembord

Kopieer

Net zoals bij auteursrechten voorziet de wetgever ook voor naburige rechten een aantal uitzonderingen. In die uitzonderlijke gevallen moet je dan geen vergoeding betalen. De onderwijsuitzonderingen voor auteursrechten gelden ook voor de naburige rechten.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   Mathias De Baets
   stafmedewerker
     02 507 07 97
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio