Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur – derde projectoproep

Eind 2018 lanceerde Sport Vlaanderen een derde projectoproep om scholen aan te zetten om hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor lokale sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers. Scholen konden de subsidies zowel gebruiken voor infrastructuurwerken als voor de exploitatie.

Om je te ondersteunen bij het indienen van een kwalitatief project kon je aankloppen bij het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en -recreatiebeleid. Op hun website vind je meer informatie over de aangeboden ondersteuning.

Op deze projectoproep kon je reageren tot 21 februari 2019.

OVER DEZE BLOG

Sporadisch ontwikkelen ook andere overheden dan AGION initiatieven om scholenbouw te stimuleren. Hieronder vind je een overzicht van recente initiatieven waarbij je subsidies kan of kon aanvragen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio