Subsidieoproep 'Natuur in je school' rond het vergroenen van de schoolomgeving

  Onze scholen zijn de plaats bij uitstek om interesse en natuurbetrokkenheid van leerlingen te stimuleren. Dit kan door het indienen van projectvoorstellen met aandacht voor de soort beplanting (inheems, soortenrijk, structuurrijk…), het beheer (ecologische aanpak, ruimte voor natuurlijke processen …) en de gevolgen van klimaatveranderingen (via waterretentie en -infiltratie, schaduw creëren, ontharding…).
  wo 15 juni 2022

  Subsidies oproep 'Groen-blauwe parels' voor ontharding en groen-blauwe inrichting van speelplaatsen.

  In het kader van het Blue-Deal-Relanceproject lanceert de Vlaamse overheid dit jaar een éénmalige projectoproep. Deze oproep richt zich tot projecten voor ontharding en de groen-blauwe inrichting van bestaande terreinen. Hiervoor wordt in totaal 3.5 miljoen euro ter beschikking gesteld.
  di 24 mei 2022

  Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur oproep 2021

  Ieder jaar lanceert Sport Vlaanderen een projectoproep voor bovenlokale sportinfrastructuur. Die oproep past binnen de ambitie van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen om iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier te laten sporten. Voor 2021 wordt hiervoor in totaal minstens 5 miljoen euro ter beschikking gesteld.
  wo 6 januari 2021

  Bovenlokale sportinfrastructuur - jaarlijkse oproep

  Ieder jaar lanceert Sport Vlaanderen een projectoproep voor bovenlokale sportinfrastructuur. Die oproep past binnen de ambitie van het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen om iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier te laten sporten. Voor 2020 wordt hiervoor in totaal minstens 5 miljoen euro ter beschikking gesteld.
  wo 29 januari 2020

  Leermomenten rond gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen

  In februari en maart 2020 organiseren MOEV en De Ambrassade zeven leermomenten over gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen. Deze leermomenten sluiten aan bij de projectoproep Bewegingsvriendelijke en gedeelde speelplaatsen die de Vlaamse overheid lanceerde in 2018. Inschrijven kan je tot één week voor het leermoment.

  Op de leermomenten staan inspirerende praktijkvoorbeelden centraal, samen met tips en tricks rond gedeeld gebruik, natuur en groen op de speelplaats, een bewegingsvriendelijke speelplaats, participatie en samenwerking met kinderen, ouders en de buurt, speelwaarde en veiligheid. Scholen krijgen er de kans om hun eigen verhalen te delen en zo van elkaar te leren.
  vr 10 januari 2020

  Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur – derde projectoproep

  Eind 2018 lanceerde Sport Vlaanderen een derde projectoproep om scholen aan te zetten om hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties open te stellen voor lokale sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers. Scholen konden de subsidies zowel gebruiken voor infrastructuurwerken als voor de exploitatie.
  do 17 oktober 2019

  Proeftuinen ontharding – tweede projectoproep

  Het Departement Omgeving lanceerde begin 2019 een tweede projectoproep om initiatieven rond ontharding verder te stimuleren en te ondersteunen. In die oproep is een thematische deeloproep “School en omgeving” voorzien die zich specifiek richt op onthardingsprojecten voor scholen en hun omgeving. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt minimaal €50.000 en maximaal €250.000 euro.
  do 17 oktober 2019

  Bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen

  In navolging van 'Pimp je speelplaats' lanceerden de ministers Crevits (onderwijs), Gatz (jeugdwerking) en Muyters (sport) op vrijdag 9 november 2018 een projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. Ze stelden €1.000.000 ter beschikking om speelplaatsen op te waarderen tot kwaliteitsvolle, duurzame en groene bewegingsvriendelijke buitenruimtes voor sport en spel.
  do 17 oktober 2019

  Pimp je speelplaats – vijfde projectoproep

  Hoe de kinderen de speeltijd beleven, bepaalt mee hoe ze zich op school voelen. Speelplaatsen zijn vaak grijs, dor en saai. Met de projectoproep “Pimp je speelplaats” kon je steun aanvragen om de speelplaats groener en avontuurlijker te maken. Er was niet alleen financiële steun mogelijk tot maximum € 4.000 per project, maar ook coaching door een MOS-begeleider.
  do 17 oktober 2019

  OVER DEZE BLOG

  Sporadisch ontwikkelen ook andere overheden dan AGION initiatieven om scholenbouw te stimuleren. Hieronder vind je een overzicht van recente initiatieven waarbij je subsidies kan of kon aanvragen.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio