Mindmaps

Leerlingen kunnen de inhoud van een gelezen tekst schematisch weergeven of een schematische ondersteuning creëren voor een spreekopdracht.  

Gebruik en/of activiteiten

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze mindmaptools leren leerlingen hoofd- en bijzaken in een tekst onderscheiden. Ze ordenen door middel van een (boom)structuur kernachtig informatie en visualiseren relaties tussen tekstfragmenten. Je kunt eventueel leerlingen ook in groepjes tekstdelen laten samenvatten en het geheel dan in een gezamenlijke mindmap brengen. Je kunt deze tools ook door leerlingen laten gebruiken als visuele ondersteuning bij een spreekoefening over een bepaald thema.

Beschikbaar op

sla link op in klembord

Kopieer

Prijs

sla link op in klembord

Kopieer

Wisemapping en Canva zijn gratis, de gratis versie van Mindomo is beperkt tot 3 mindmaps.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio