Portfoliogebruik

Wij willen een portfolio gebruiken maar hoe? Met deze kijkwijzer komen vakgroepen tot een gedragen visie over het portfoliogebruik in hun lessen.

Why

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom willen jullie een portfolio gebruiken? Welk(e) doel(en) beogen jullie?  

 • bv. om de leerling te laten reflecteren op het leerproces  
 • bv. om vaardigheden in te oefenen  
 • bv. om de groei van de leerling in kaart te brengen  
 • bv. om feedback van de leraar, peerevaluaties en zelfevaluaties in te verzamelen  
 • bv. om vakoverschrijdend te kunnen samenwerken met andere taalvakken  

Welke (uniforme) visie hebben jullie?   

 • Maakt dit portfolio deel uit van jullie schoolvisie?  
 • Komt dit portfolio er ter vervanging van een ander document, een andere aanpak? Waarom?  

How

sla link op in klembord

Kopieer

 Hoe krijgt het portfolio vorm?  

 • Kiezen jullie voor een digitale of papieren versie? Waarom? Hoe krijgt dit concreet vorm?  
 • Hoe vaak wordt het portfolio aangevuld en/of nagekeken per schooljaar? Wanneer plan je deze momenten? Waarom?  

Hoe brengt het portfolio de leerling tot ontwikkeling?  

 • Groeit het portfolio mee met de leerling? Hoe?  
 • Stijgt de autonomie van de leerling bij het gebruik van dit portfolio (doorheen de graad / graden)? Hoe?  
 • Worden de beoordelingscriteria eenvormig opgesteld zodat vergelijken tussen opdrachten mogelijk wordt? Hoe?  

Hoe wordt er beoordeeld?   

 • bv. met “ik-kan-zinnen”   
 • bv. met rubrics  
 • bv. met rubric-of-one  
 • bv. met groepsevaluaties  
 • bv. met woordelijke feedback  

Hoe wordt er rekening gehouden met de leerplannen?  

 • bv. doelen worden per opdracht in leerlingentaal uitgeschreven  
 • bv. een overzicht van de doelen wordt toegevoegd waarbij leerlingen kunnen aanduiden hoe vaak ze elk doel ingeoefend (en bereikt) hebben  

What

sla link op in klembord

Kopieer

 Welke elementen willen jullie opnemen in het portfolio?  

 • bv. feedback van de leerkracht  
 • bv. zelfreflectie van de leerling  
 • bv. peerevaluatie  
 • bv. beoordelingscriteria/rubrics  
 • bv. uitgeschreven opdrachten  
 • bv. uitgewerkte opdrachten    

Reflectie na 1 jaar:  

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat werkt?   
 • Wat wil je aanpassen?  

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio