Toelatingsproeven

Behalve een leeftijdsvoorwaarde zijn alle opleidingen die in het volwassenenonderwijs georganiseerd worden in principe instapvrij: er wordt geen specifieke voorkennis verondersteld. Hierop zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingen (onder andere de taalopleidingen).

Opleidingen zijn opgebouwd uit modules. In sommige gevallen moeten die modules verplicht in een bepaalde volgorde worden gevolgd omdat de ene module inhoudelijk verder bouwt op één of meer voorgaande modules. Dit zijn de zogenaamde ‘sequentiële’ modules.

Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt dat de directeur van het centrum op basis van een toelatingsproef kan oordelen dat de cursist de nodige ervaring heeft verworven die hem toelaat de module te volgen.

Slagen voor een toelatingsproef impliceert dat de cursist vrijstelling krijgt voor de voorgaande modules. Een toelatingsproef is dus ook een vrijstellingsproef.

Contact

Monique De Ridder
pedagogisch begeleider
   0492 73 26 45
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio