Verdeling van de betrekkingen na de reaffectatieverplichtingen

  • Verdeling van de betrekkingen na de reaffectatieverplichtingen

Nadat de reaffectatieprocedure doorlopen is, kun je ook personeelsleden aanstellen die niet vastbenoemd zijn in je school.

Na de reaffectatieprocedure, dat wil zeggen

  • voor scholen die behoren tot een scholengemeenschap: na de werking van de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap
  • voor scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap: na de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie

kunnen de resterende betrekkingen ingevuld worden door vrijwillige nieuwe affectaties of mutaties van vastbenoemden.

Eenmaal de vastbenoemden een betrekking hebben ontvangen, is het schoolbestuur

  • verplicht om de personeelsleden in dienst te houden of aan te stellen die recht hebben op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur;
  • verplicht om de personeelsleden in dienst te houden of aan te stellen als tijdelijke van bepaalde duur die op het einde van het voorgaande schooljaar een beoordeling met werkpunten kregen;
  • in de mogelijkheid om terbeschikkinggestelde personeelsleden in dienst te nemen (bijvoorbeeld van een andere scholengemeenschap). Als het personeelslid over een vereist of een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs beschikt, geldt dit als reaffectatie of wedertewerkstelling;
  • in de mogelijkheid om andere tijdelijke personeelsleden aan te stellen (tijdelijken van bepaalde duur of personeelsleden die via TAO worden aangesteld).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio