Veertigdagentijd 2024: aanbod voor het basisonderwijs

Deze bijdrage voor de 40-dagentijd biedt inspiratie om samen met leerlingen en collega’s de weg naar Pasen voor te bereiden. Dit jaar hechten we veel aandacht aan het thema ‘vergeven’ dat eveneens uitgewerkt is in het Leeftochtnummer van maart: ’Ruimte om te vergeven’.

Bouwstenen voor vieren tijdens de veertigdagentijd

sla link op in klembord

Kopieer

We bieden je impulsen aan om samen te vieren tijdens de 40-dagentijd.
Impulsen voor een startviering waarin we kennismaken met Wivine en haar leefwereld in Congo. Zij vinden samenwerken plezant en heel sterk.

We luisteren naar het Bijbelverhaal van Jezus in de woestijn. 40-dagentijd: 40 dagen tijd om stil te staan bij wat je echt nodig hebt om te leven. Wat is het allerbelangrijkste in je leven? Wat wil Jezus ons hierover vertellen? We slaan de handen in elkaar voor een betere toekomst.

Viering van vergeving en vernieuwing

sla link op in klembord

Kopieer

Vergeven is niet vergeten: boeten van het net, plaats van herstel blijft zichtbaar.
Vergeving vieren, een nieuwe verbondenheid met God, met elkaar.

Verbinding vieren ... vierend verbinden

sla link op in klembord

Kopieer

 • impulsen voor de hele school van instapklas tot en met het 6de leerjaar
 • opdrachten om de viering voor te bereiden in je klas aangepast aan kleuter of lager
 • rituelen ter ondersteuning
  • ruimte voor stilte – soberheid – solidariteit
  • ruimte voor Bijbelverhaal
  • ruimte voor delen
  • ruimte voor samen, gemeenschap vormen

Kalender

sla link op in klembord

Kopieer

Gebruik tijdens de veertigdagentijd onze veertigdagentijdkalender en maak dagelijks ruimte voor stilte, voor meer of minder, voor nieuwe kansen, voor nieuw leven. Ontdek elke dag de teksten, werkvormen, afbeeldingen en ga ermee aan de slag in de klas.

Kruisweg

sla link op in klembord

Kopieer

Maak de kruisweg zichtbaar op school en ontdek met je leerlingen de verschillende haltes en de achterliggende betekenis in voorbereiding van Pasen.

Witte Donderdagvieringen

sla link op in klembord

Kopieer

Bid, vier en zing samen met jouw leerlingen ter voorbereiding van Pasen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio