Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde voor schoolsucces. Daarnaast hebben je leerlingen ook taal nodig om te kunnen participeren aan de samenleving. Een goede ontwikkeling van de thuistaal en een positieve benadering van meertaligheid zijn een belangrijke basis om de taalvaardigheid Nederlands op te bouwen. Hiervoor ontwikkelt de school een gedragen talenbeleid. We geven kapstokken voor taalonderwijs Nederlands en onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers om werk te maken van zorg en gelijke onderwijskansen.

Taal

Link naar Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Inspirerend materiaal

Materiaal om het Vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Peter Bracaval
pedagogisch begeleider
   02 507 06 34
   Nathalie Vandenameele
   pedagogisch begeleider
     02 507 06 49
     0476 74 74 29
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio