Continuüm van zorg

De begeleiding van de leerlingen begint in jouw klas. Maar samenwerking met de andere leraren, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, directie … maakt van leerlingenbegeleiding teamwerk. De zeven uitgangspunten van het handelingsgericht werken kunnen daarbij de motor zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Downloads

Een aantal aspecten van het continuüm van zorg overstijgen de verschillende fasen:

  • enkele basisprincipes
  • de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken
  • werken in team (klasbespreking, overgangsgesprekken, zorgoverleg, multidisciplinair overleg)

302KB

In de fase van de verhoogde zorg voorzie je met je team in extra ondersteuning als de brede basiszorg niet volstaat. Je kunt hiervoor de M-cirkel gebruiken.

452KB

In de fase van uitbreiding van zorg heb je nood aan bijkomende inzichten van het CLB. Dat kan leiden tot externe ondersteuning.

231KB

Als een leerling een verslag heeft dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs situeert de begeleiding zich in fase 3.

147KB

Een aantal aspecten van het continuüm van zorg overstijgen de verschillende fasen:

  • enkele basisprincipes
  • de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken
  • werken in team (begeleidende klassenraad, vakwerkgroep, ondersteunend personeel, leerlingenbegeleider en cel leerlingenbegeleiding, GOK-coördinator)

300KB

In de fase van de verhoogde zorg voorzie je met je team in extra ondersteuning als de brede basiszorg niet volstaat. Je kunt hiervoor de M-cirkel gebruiken.

454KB

In de fase van uitbreiding van zorg heb je nood aan bijkomende inzichten van het CLB. Dat kan leiden tot externe ondersteuning.

232KB

Als een leerling een verslag heeft dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs situeert de begeleiding zich in fase 3.

148KB

Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht basis- en secundaire scholen sinds 1 september 2018 om een beleid op leerlingenbegeleiding uit te werken, te implementeren en te evalueren. Daarbij moeten secundaire scholen één of meer personeelsleden aanduiden die met leerlingenbegeleiding worden belast. In deze tekst vertalen we dat naar de rol die de leerlingenbegeleider en de cel leerlingenbegeleiding hierin kunnen spelen en kaderen we dat binnen het geheel van de leerlingenbegeleiding. We willen scholen in de eerste plaats inspireren om vanuit het eigen pedagogisch project en de schoolcontext hun beleid vorm te geven.

158KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio