Het continuüm van zorg geeft structuur aan de organisatie van leerlingenbegeleiding in je school. Het vormt één doorlopend aansluitend geheel en bestaat uit vier fasen die we afzonderlijk uitwerken. Concreet betekent dit dat scholen een basisaanbod hebben voor alle leerlingen en zorg bieden voor leerlingen voor wie dit niet volstaat. Een goed uitgebouwde basiszorg heeft als gevolg dat minder leerlingen nood hebben aan bijkomende maatregelen.

Continuüm van zorg

Link naar Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Inspirerend materiaal

Materiaal om het Vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio