Visie

sla link op in klembord

Kopieer

De visietekst ‘Relationele en Seksuele Vorming in het katholiek onderwijs’ (2013) bevat een visie op Relationele en Seksuele Vorming (afgekort als RSVSV) op school en een aantal bouwstenen voor een RSV-beleid.

De visietekst ondersteunt scholen in het katholiek basis-, secundair en buitengewoon onderwijs. De tekst biedt een houvast bij het werken rond relationele en seksuele vorming. Hij zet aan tot verdere communicatie tussen alle betrokken partijen, tot het ontwikkelen van een beleid en tot de concrete implementatie.

Het Forum Jongeren, Seks en Relaties vertegenwoordigt vele organisaties en heeft een RSV-Wijzer ontwikkeld met de Vlaamse visie op RSV.

Leerplannen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerplan bao

sla link op in klembord

Kopieer

In het leerplan Zin in Leren! Zin in leven! zijn er verschillende ontwikkelvelden die gelinkt zijn aan RSV. Het ontwikkelveld Socio-emotioneel leren is het meest voor de hand liggende maar ook de andere persoonsgebonden ontwikkelvelden hebben aanknopingspunten.

Leerplan so

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van de modernisering so krijgt RSV een plaats in het Gemeenschappelijk funderend leerplan en in de leerplannen Mens & samenleving en Maatschappelijke Vorming (Mavo).

In de huidige 2de en 3de graad maakt RSV deel uit van de vakoverschrijdende eindtermen (VOETEN).

Beleid

sla link op in klembord

Kopieer

Duurzaam werken aan RSV vraagt om een beleid met oog voor preventie van grensoverschrijdende gedragingen, maar ook voor het bouwen aan kwaliteitsvol samenleven en handvatten om te kunnen reageren op eventuele incidenten. Hierover vind je meer informatie in het vademecum Zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Het fundament verbindend schoolklimaat en de bouwstenen i.v.m. gezondheidsbeleid en welbevinden kunnen je daarbij inhoudelijk ondersteunen. Daarnaast vind je er ook linken naar organisaties, websites….

Een specifiek thema binnen RSV is het omgaan met tienerzwangerschappen op school In deze mededeling vind je een stappenplan voor de preventie en aanpak van zwangerschap op school.

Op 29 februari 2012 ondertekende Katholiek Onderwijs Vlaanderen de Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van minderjarigen in het onderwijs. Die engagementsverklaring is in 2016 hernieuwd, versterkt en verruimd. De Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport verklaren dat zij in onderlinge samenwerking en afstemming duurzaam werk willen maken van (beleids)acties die zowel de fysieke, psychische als de seksuele integriteit van kinderen en jongeren bevorderen en beschermen.

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

sla link op in klembord

Kopieer

Waar kinderen en jongeren samen zijn, is het mogelijk dat zij met elkaar experimenteren. En soms gaan ze daarbij te ver.

Scholen krijgen vrij vaak te maken met incidenten. Dat kan gaan van spelletjes spelen met elkaar tot ernstige feiten.

Als je vragen hebt over de aanpak van seksueel (getint) gedrag kan je voor advies en begeleiding bij ons terecht.

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Karen De Wilde
   pedagogisch begeleider
     0473 74 62 72
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio