Referentiekaders: wat en waarom?

De centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) hebben als maatschappelijke opdracht mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en/of in hun positie in de maatschappij te versterken. Dat gebeurt door hun positie op de arbeidsmarkt te versterken en/of hen in hun educatieve aspiraties te versterken. Het volwassenenonderwijs biedt mensen de kans een beroepsgerichte kwalificatie en/of een diploma secundair onderwijs te behalen.

Om deze maatschappelijke opdracht te kunnen waarmaken, moeten de CVO’s kwaliteitsvolle opleidingen aanbieden, eventuele reeds verworven competenties maximaal honoreren en (kandidaat-)cursisten waar nodig, in hun leertraject begeleiden.

Om te verzekeren dat het opleidingsaanbod tegemoet komt aan de maatschappelijke verwachtingen, moet een erkend referentiekader aan de basis ervan liggen.

Contact

Monique De Ridder
pedagogisch begeleider
   0492 73 26 45
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio