Basisonderwijs

Samen met directies, middenkaders, lerarenteams en bestuurders inspireren, stimuleren en ondersteunen wij de kwaliteitsontwikkeling van je school. Telkens vertrekken we vanuit respect en waardering voor het eigen christelijk opvoedingsproject en het schoolwerkplan van elke school. De vijf opdrachten van OKB en de katholieke dialoogschool vormen de rode draad in ons begeleidingswerk.

Schoolnabije werking

sla link op in klembord

Kopieer

Om schoolnabij te kunnen werken, koppelen we een verbindingspersoon aan elke school en scholengemeenschap.
Onder het motto ‘wij kennen onze scholen en onze scholen kennen ons’ zorgt de verbindingspersoon voor een vlotte verbinding tussen je school en de pedagogische begeleidingsdienst.

Verbindingspersoon

Je kunt steeds terecht met je vraag of bezorgdheid bij je verbindingspersoon.

Vanuit jouw vraag

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt je vraag nooit verkeerd stellen.
Aarzel niet om ons rechtstreeks aan te spreken:

 • elk teamlid zal, als aanspreekpunt, je vraag leiden naar de best geplaatste dienst of begeleider.
  Deze zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
 • je ‘verbindingspersoon’ fungeert als je eerste aanspreekpunt.
 • het aanvraagformulier geeft je de mogelijkheid om je vraag schriftelijk te stellen. Zo kun je meteen de ondersteuningsvraag concreet situeren en duiden: een meerwaarde bij een aanvraag tot een schoolspecifieke trajectbegeleiding. 

Schoolspecifieke vraag of traject in jouw school?

Een vraag voor zo'n traject kun je stellen via dit aanvraagformulier.

We bekijken jouw aanvraag en kennen een begeleider toe. De begeleider neemt contact op om een afspraak te maken. Tijdens een intake bepalen we de doelen, de stappen die we gaan zetten en leggen we data vast.

Vanuit een aanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Je vindt een uitgebreid aanbod van inspiratie en vormingen op onze Vlaanderenbrede PRO-site: https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen
Maak gebruik van de zoekfunctie bovenaan de pagina.

Heb je nood aan begeleiding bij de implementatie van de aangeboden input, dan zullen wij als regionaal team, rekening houdend met de specifieke context- en inputkenmerken van je school, ondersteunen op maat.

Aarzel niet om te vragen

sla link op in klembord

Kopieer

We proberen de mogelijkheden naar begeleiding en nascholing zo duidelijk mogelijk over te brengen. In het geheel van aanbod dat op je afkomt, is dit echter niet zo evident. 
Aarzel dus niet om bij vragen, onduidelijkheden of nood aan verdere toelichting contact op te nemen met je verbindingspersoon.

Wie zijn we?

sla link op in klembord

Kopieer

Regiocoördinator Antwerpen

sla link op in klembord

Kopieer

Danny Van den wouwer
Regiocoördinator
Schoolbeleid en organisatieontwikkeling
danny.vandenwouwer@katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 29 64 86

Pedagogisch begeleiders basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Inge Balliauw
Dienst Curriculum & vorming
Wetenschappen en Techniek
Media en ICT
inge.balliauw@katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 32 39 24

Ellen Beeckmans
Zorg en kansen, moeilijk begrijpbaar gedrag
ellen.beeckmans@katholiekonderwijs.vlaanderen
0495 44 50 43

Saskia Beullens
Zill en krachtige leeromgeving
Zorgbreed en kansenrijk
saskia.beullens@katholiekonderwijs.vlaanderen
0495 43 23 42

Liesbeth De Ceulaer
Zill en krachtige leeromgeving
Persoonsgebonden ontwikkelvelden 
liesbeth.deceulaer@katholiekonderwijs.vlaanderen
0473 99 26 57

Guanny Elalili
Dienst Curriculum & Vorming
Lichamelijke opvoeding 
guanny.elalili@katholiekonderwijs.vlaanderen

Hilde Hendrickx
Zill en krachtige leeromgeving
Datageletterdheid - Muzische vorming 
hilde.hendrickx@katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 91 71 78

Julie Kerremans
Dienst Curriculum & Vorming
julie.kerremans@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 45 27 95

Chris Ligtvoet
Schoolbeleid en leiderschapsontwikkeling 
chris.ligtvoet@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 43 95 93

Anne Loodts
Zill en krachtige leeromgeving
Wiskunde - Jonge kind-kleuteronderwijs
anne.loodts@katholiekonderwijs.vlaanderen
0477 67 48 00

Hildegard Meeusen
Zill en krachtige leeromgeving 
Wiskunde - Breed evalueren 
hildegard.meeusen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 55 38 76

Katrijn Nys
Zill en krachtige leeromgeving 
Talenbeleid 
Taalontwikkeling
katrijn.nys@katholiekonderwijs.vlaanderen
0478 52 08 62

Bavo Schelfaut
Zill en krachtige leeromgeving 
Talenbeleid - Frans 
Taalontwikkeling
bavo.schelfaut@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 87 53 53

Maikel Somers
Zill en krachtige leeromgeving 
Mens en Maatschappij – Wetenschappen en Techniek
maikel.somers@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 90 76 25

Erika Uyttendaele
Zorg en kans (expertise fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm)
erika.uyttendaele@katholiekonderwijs.vlaanderen
0470 35 93 43

Ann Van De Sompel
Zill en krachtige leeromgeving
ann.vandesompel@katholiekonderwijs.vlaanderen
0483 23 73 17

Lisbet Van Dyck
Dienst Curriculum & Vorming
Jonge kind
lisbet.vandyck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0485 45 33 46

An Van Rompaey
Zill en krachtige leeromgeving
Talenbeleid - Jonge kind-kleuteronderwijs 
Taalontwikkeling
an.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen
0472 79 39 32

Wendy Vermeulen
School- en kwaliteitsontwikkeling 
wendy.vermeulen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 38 69 52

Identiteitsbegeleiders

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Carina Pichal
medewerker
   03 543 97 00
   Danny Van den wouwer
   regiocoördinator
     0477 29 64 86
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio