De pedagogische begeleiding ondersteunt scholen(gemeenschappen), schoolteams en individuele leraren in hun pedagogische taken met het oog op het verhogen van de onderwijskwaliteit. De ontwikkeling en het leren van de leerling staan daarbij altijd centraal. Het spreekt voor zich dat we ondersteuning en professioneel advies bieden op maat en met respect voor de autonomie en het eigen pedagogisch project van de school.
 
We werken klas- en schoolnabij door onze regionale verankering. We creëren mogelijkheden voor de ontwikkeling van een professionele lerende organisatie over verschillende scholen heen. We versterken ieders beroepsbekwaamheid en reiken daarnaast op schoolniveau pedagogische innovaties aan. We willen de kwaliteitsontwikkeling in alle katholieke scholen maximaal stimuleren door maximaal in te zetten op het meesterschap van alle onderwijsprofessionals.

Basisonderwijs

Schoolnabij ondersteunen van het eigen pedagogisch project

Secundair onderwijs

Schoolnabij ondersteunen van het eigen pedagogisch project

Buitengewoon onderwijs

Schoolnabij ondersteunen van het eigen pedagogisch project

Contact

Carina Pichal
medewerker
   03 543 97 00
   Danny Van den wouwer
   regiocoördinator
     0477 29 64 86
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio