Op de schouders van reuzen

Dit werk dat ook in boekvorm verscheen bundelt 24 kernartikelen over leren en onderwijzen van de laatste decennia. De auteurs putten vooral artikelen uit het domein van de cognitieve psychologie. 

Ieder kernartikel krijgt een hoofdstuk. De hoofdstukken kennen dezelfde opbouw: eerst leggen de auteurs uit waarom het kernartikel zo baanbrekend is, vervolgens beschrijven ze het idee en de inzichten uit het betreffende onderzoek om vervolgens de betekenis voor het onderwijs te duiden en te vertalen in tips voor in de klas. Ieder hoofdstuk eindigt met doorleessuggesties waaraan QR-codes gekoppeld zijn die leiden naar leesbare artikelen en handige websites.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio