Document ter ondersteuning van de planning of monitoring van de bouwstenen
  • Document ter ondersteuning van de planning of monitoring van de bouwstenen

Wil je als team aan de slag om de doelen te plannen of wil je doorheen het schooljaar monitoren aan welke bouwstenen je al werkte, dan kun je gebruik maken van deze monitor.

Met dit document kun je voor jezelf bewaken in hoeverre alle bouwstenen en de daaraan gekoppelde doelen expliciet nagestreefd en gerealiseerd worden. Ook kan deze weergave je helpen om te reflecteren over hoe evenwichtig je planning is. Krijgt iedere bouwsteen de aandacht die hij verdient?

Dit document is niet bedoeld als verantwoordingsdocument, wel als kwaliteitsinstrument voor vakgroepen die het eigen aanbod willen overzien.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio