Differentiëren in alle vakken

Differentiëren in alle vakken bevat werkvormen en tips die helpen om op een eenvoudige manier te differentiëren in de lessen. Elke werkvorm is opgezet volgens het model van 'Volledige Instructie' waarin doel, actie, aanpak, hulp, tijd en opbrengst worden aangegeven. In de differentiatietabel wordt aangegeven hoe gevarieerd kan worden in niveau, tempo, inhoud en interesse, leervoorkeuren en begeleiding. Daarnaast wordt bij elke werkvorm aangegeven of deze vooral geschikt is om leerlingen te helpen om onderdelen van de lesstof te onthouden, te begrijpen of toe te passen.

Keijzer, J., van Gils, D.,  Verheggen K., Differentiëren in alle vakken. 101 werkvormen en tips voor het voortgezet onderwijs, uitgeverij Coutinho, 2018 – ISBN 978-90-4690-647-7

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio