9 juni 2021 – Kinderopvang en kleuteronderwijs

Met deze actuele vraag bracht Koen Daniëls nog een ander document van de Vlaamse regering van 4 juni 2021 (principiële goedkeuring) in de plenaire vergadering. De formulering van de vraag (“in elkaar opgaan”) vond ik wel wat vreemd. In het VR-document heette het: “een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby’s en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang”. Dat is toch wel iets anders. Vragensteller Daniëls schetste een stukje voorgeschiedenis van het thema (met nogal gescheiden werelden destijds) en de mogelijkheden van de nieuwe projectsubsidie die de ministers Beke en Weyts nu door de Vlaamse regering principieel hadden laten goedkeuren. Hij drukte daarbij zijn bezorgdheid uit: de kinderopvang moest pedagogisch sterk genoeg zijn en het kleuteronderwijs mocht niet een soort ‘opvang’ worden. Hoe zou minister Beke dat bewaken?

De andere vragen van de interveniënten draaiden vooral rond het huidige gebrek aan plaatsen in de kinderopvang en het gebrek aan handen in het kleuteronderwijs (geld dus) en rond het onderzoeken van drempels inzake regelgeving tussen de twee sectoren. Ah ja … interveniënt Jean-Jacques De Gucht verraste minister Beke nog met een zgn. verzuilingskwestie en dito vrijeschoolkeuzevraag.

Samengevat, samenwerkingsverbanden die in aanmerking wilden komen voor de projectsubsidie, moesten inderdaad blijk geven van een sterke pedagogische visie (‘kinderopvang’ was eigenlijk geen geschikt woord meer voor de huidige praktijk ter zake); de genoemde drempels zouden in kaart gebracht worden; er werd wel degelijk geïnvesteerd, zowel in kwaliteit als in uitbreiding (telkens 60 miljoen euro; 7 000 plaatsen extra in de kinderopvang, wat een stijging met 17% betekende); en het punt van Jean-Jacques De Gucht bleek … geen punt hier.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio