8 oktober 2020 – Vlaamse canon

Deze vragen om uitleg (drie vragenstellers: Kathleen Krekels, Marius Meremans en Katia Segers) zorgden weer voor wat meer animo, waarbij, niet onverwacht, de N-VA’ers Ben Weyts, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Koen Daniëls én Arnout Coel schouder aan schouder dit punt uit het Regeerakkoord verdedigden. De dag vóór de commissievergadering én de dag erna waren twee interessante opiniebijdragen verschenen in De Standaard (7 oktober (contra) en 9 oktober (pro); en op 12 oktober was er als “Brief van de dag” alweer een reactie van de eerste op de laatste, boeiend toch; alleen voor abonnees). Enige tijd geleden was historicus emeritus hoogleraar Emmanuel Gerard van de KU Leuven aangesteld om met een door hem samen te stellen onafhankelijke commissie dit werk te doen. Vragen waren er over de uitgangspunten van het werk, de aanstelling van Gerard, de samenstelling van de commissie, de timing, eventuele burgerparticipatie en de precieze plannen van de Vlaamse regering met deze onderneming. Deels was de gevraagde informatie trouwens al eerder gekend, maar dat terzijde.

Minister Weyts antwoordde heel uitvoerig, waarbij hij dieper inging op elk van de relevante aspecten van dit voor zijn partij belangrijke dossier, incl. het dynamische concept (met een systeem van thematische vensters) van de Nederlandse inspiratiebron in kwestie. Hij verwachtte dat de commissie tegen november door prof. Gerard voort zou worden samengesteld.

In hun replieken hernamen de drie vragenstellers eigenlijk in een notendop het debat dat eerder al in de media (en niet alleen heel recent) gevoerd was. Een heel kleine greep (soms alleen voor abonnees van de bewuste bron) uit een heel omvangrijke oogst, in chronologische volgorde: 14.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 22.08.2019, 29.10.2019 (slechts heel beperkt over de canon, maar politiek heel boeiend), 01.01.2020, 26.02.2020 en 02.10.2020.

Interveniënt Katia Segers vond het opmaken van een canon vooral een reductionistische oefening en had vele vragen bij de finaliteit ervan. Interveniënt Loes Vandromme vond het goed dat minister Weyts niet Ben de Venstermaker zou zijn en die vensters geenszins de onderwijsdoelen mochten vervangen. Voor interveniënt Roosmarijn Beckers moesten historici de meerderheid hebben in de Commissie-Gerard. Ze sloot zich aan zowel bij Loes Vandromme als bij Kathleen Krekels en vond daarnaast dat een canon een tegenwicht tegen globalisering kon bieden. Dat laatste vond interveniënt Jean-Jacques De Gucht dan weer bijzonder raar. Zelf benadrukte hij het belang van een constante dialoog over een canon. En nog was het niet gedaan met de interventies. Ook nog twee andere partijgenoten van de minister kwamen kort tussen. Koen Daniëls betreurde dat alleen de gevaren en niet de mogelijkheden van deze onderneming naar voor kwamen, ook nog eens bevestigd door Arnout Coel. Niet alleen Roosmarijn Beckers, maar ook de laatste twee interveniënten bleken persoonlijke ervaringen gehad te hebben met commissievoorzitter Gerard, waarvan akte.

Minister Weyts pleitte voor een meer complexloos debat over de zaak, open, zonder gêne, zelfbewust en open naar de geschiedenis en benadrukte nogmaals de autonomie van de Commissie-Gerard. En passant volgde nog een duidelijke sneer naar Katia Segers.

De “slotwoorden” van de drie vragenstellers zetten nogmaals hun eerder gemaakte punt (tweemaal pro, eenmaal contra) op scherp. Wordt zeker vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio