8 oktober 2020 – Gezonde voeding en gratis schoolmaaltijden

Politiek veel onschuldiger dan het voorgaande canondebat waren deze vragen om uitleg, hoewel er over ouderlijke verantwoordelijkheid toch ook een belangrijk punt viel, dat mij overigens, mutatis mutandis, herinnerde aan een interessant voorval met voormalig onderwijsminister Hilde Crevits vorige legislatuur.

Vragensteller Katrien Schryvers beschreef uitvoerig de voorgeschiedenis van het thema (o.a. de engagementsverklaring van 2016) en zoomde vervolgens in op een recent Antwerps project rond een gezonde maaltijd op school, incl. een onderzoek in samenwerking met de Antwerpse universiteit en hogescholen. Kon minister Weyts het Antwerpse project meer toelichten en hoe verliep de opvolging van de uitvoering van de engagementsverklaring?

Vragensteller Hannelore Goeman verwees ook naar het Antwerpse project, een initiatief van haar partijgenote-schepen Jinnih Beels, om na de herfstvakantie gratis (soms ook mits een beperkte bijdrage) schoolmaaltijden aan te bieden in negen basisscholen. Beide vragenstellers spraken ook over het tijdgebruik van ouders in dit verband en linkten het thema aan het beleid van minister Weyts. Had hij Vlaanderenbrede plannen, zoals nu in Antwerpen?

Hij antwoordde dat de beleidsvoorbereiding over het thema zeker zijn aandacht zou krijgen. Het Antwerpse dossier was volgens hem eerder een call naar projecten (van scholen) die moesten worden ingediend in het kader van de legebrooddozenproblematiek. Het ging voort op eerder onderzoek van de Maastricht University, dat nu ook vervolgonderzoek over de return-on-investment plande. Dat alles was erg nuttig voor zijn te ontwikkelen beleid. De minister beschreef dan het hele apparaat van fora en activiteiten in de Vlaamse context, met ook verwijzing naar de bovenvermelde engagementsverklaring. Hij eindigde met een appel ook op de ouderlijke verantwoordelijkheid, meer dan terecht.

Vragensteller Schryvers beaamde een en ander, maar drong eropaan dat ook het Vlaamse beleidsproces snel kon gaan. Ze zag ook duidelijk brood in partners als het OCMW voor deze problematiek. Vragensteller Goeman was bijzonder teleurgesteld door de, naar haar zeggen, afwachtende houding van de minister. Ze wilde ook dergelijke proefprojecten buiten Antwerpen.

Interveniënten Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls oordeelden genuanceerd, nadien nog eens goed samengevat door minister Weyts.

De slotwoorden van vragenstellers Schryvers en Goeman herhaalden ook nog een en ander en de laatste trok beleidsmatig het thema nog verder open naar het beleidsdomein Welzijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio