8 oktober 2020 – Toezicht op faciliteitenscholen

Na de cultuureducatie en de clustervak/eindtermenkwestie iets totaal anders dan: een bekend, typisch communautair thema. Maar wel niet zonder dat Katia Segers via vier, vijf keer “Komaan…” haar verontwaardiging uitgeroepen had over het niet meer mogen stellen van haar vraag over artistieke vorming, ondersteund door Elisabeth Meuleman.

Vragensteller Jan Laeremans breide een mondeling vervolg aan zijn schriftelijke vraag over het toezicht op de faciliteitenscholen. In De Standaard van 17 september 2020 (voor abonnees) was een nieuw artikel over de zaak verschenen. Minister Weyts zou de Franstalige faciliteitenscholen onder de loep laten nemen door een onafhankelijke commissie, die zou moeten nagaan of de (Franstalige) eindtermen voldeden aan de Vlaamse verwachtingen. Maar minister-president Pierre-Yves Jeholet van de Franse Gemeenschap had zich op 5 oktober 2020, tenminste inzake de Vlaamse controle op die scholen, duidelijk uitgesproken.

Hoe zat dat allemaal, wie zou in de bedoelde commissie zitten, ging het alleen over het vak Nederlands en wat was de timing?

Volgens minister Weyts verwarde vragensteller Laeremans twee zaken met elkaar: de kwestie van de inspectieverslagen uit Laeremans’ schriftelijke vraag en de procedure voor de gelijkwaardigheid van Franstalige en Vlaamse eindtermen, die de vermelde commissie zou gaan onderzoeken. Dat laatste ging over het hele curriculum, niet alleen over het leergebied Nederlands. Na nog een advies van de Inspectie van Financiën zou de Vlaamse regering beslissen over de gelijkwaardigheid tegen het einde van dit jaar. Deze gelijkwaardigheidstoets kwam in de plaats van de automatische toelating om de Franstalige eindtermen te gebruiken in het verleden.

Het benieuwde Laeremans of de minister nu echt niet verder kon gaan dan wat hij op dit ogenblik deed. En hij herhaalde dat de Vlaamse subsidies aan die scholen moesten worden stopgezet.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het toezicht op de faciliteitenscholen van Jan Laeremans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio