8 oktober 2020 – Financiële tekorten in hoger onderwijs door corona

Op 5 oktober 2020 ging het al over de coronafactuur in andere onderwijsniveaus. Nu ging vragensteller Brecht Warnez in op de financiële tekorten (corona-uitgaven en minder inkomsten) in het hoger onderwijs, waarmee hij opvolging gaf aan zijn vraag om uitleg van 9 juli 2020. Uit een nota van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) bleek nu dat de universiteiten in 2020 een tekort zouden hebben van 30 miljoen euro en de hogescholen van 13 miljoen euro. Wat ging minister Weyts doen?

Hij antwoordde dat hij, samen met de regeringscommissarissen, de rekeningen aan het bekijken was. Na die analyse konden de instellingen eventueel een beroep doen op de zgn. coronaprovisie, die al eerder ter sprake kwam.

Interveniënt Koen Daniëls vond het nodig te wijzen op het zgn. vele geld van de universiteiten, maar besefte, terwijl hij het zei, ook zelf de beperktheid van zijn redenering, wat vragensteller Warnez aan het eind ook opmerkte. De rest was herhaling. Interveniënt Kristof Slagmulder gooide het over een andere boeg: de uitdaging zou zijn om de digitaliseringsinvesteringen (oorspronkelijk voor corona) om te zetten in een businessmodel dat bijvoorbeeld levenslang leren zou faciliteren en zo meer inschrijvingen aantrekken. Dat leek me een constructieve, nieuwe invalhoek. Zou de minister aan die evolutie samen met de universiteiten werken?

Op dat laatste ging de minister, jammer genoeg, niet in, maar voor het financiëletekortenverhaal zou hij binnen een week of twee een dossier klaar hebben voor de Vlaamse regering.

Tot slot klaarden Warnez en Daniëls nog een mogelijk misverstand uit over universiteiten in code oranje versus code geel.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio