5 oktober 2020 – Coronafactuur

Roosmarijn Beckers ging door op eerdere vragen om uitleg over dit thema in de commissievergadering van 11 juni 2020 en gebruikte onder andere een uitspraak van onze eigen directeur-generaal Lieven Boeve voor deze vraag om uitleg. Hoe zou het verhaal van de coronafactuur nu voortgaan? Elisabeth Meuleman focuste in dat verhaal alleen op de mondmaskers. Vielen die in het onderwijs nu ook niet onder zgn. persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn voor het uitoefenen van de job? Moest er dan geen verplichting komen voor scholen om daar voor hun personeel in te voorzien?

Minister Weyts begon met een lijst van corona-uitgaven tot nog toe: 112,7 miljoen euro in totaal. In de begroting-2021 stond ook een provisie van 300 miljoen, voor alle beleidsdomeinen samen, maar waaruit vooral Welzijn en Onderwijs de facto zouden putten. De middelen voor de scholen werden bewust niet gekleurd.

Vragensteller Meuleman bleef pleiten voor ondersteuning van de scholen zodat ze ervoor konden zorgen dat ze die maskers, zoals in de welzijnssector ook gebeurde, met een groepsaankoop zeer goedkoop zouden kunnen aankopen. Maar de minister bleef even hardnekkig in zijn afwijzing van de specifieke kleuring van de middelen die tot nog toe voor veiligheidsmateriaal en onderhoudsmateriaal naar de scholen gegaan waren. Hij sprak van betutteling, wat vragensteller Meuleman finaal op haar beurt even duidelijk afwees.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio