8 oktober 2020 – Leerachterstand door corona

Alweer niet langer geleden dan 5 oktober 2020 werd er een vraag om uitleg over gesteld. Dit begint te lijken op questioning to the test… Vragensteller Koen Daniëls legde nu het verband met de doorlichtingen door de Onderwijsinspectie. Welke maatregelen kon het Parlement, maar ook de minister, nemen om de opgelopen leerachterstand maximaal in te lopen? Tegen de achtergrond van de quarantainecijfers in onderwijs weidde vragensteller Hannelore Goeman uit over (de kwaliteit van) het afstandsonderwijs en het verband met leerachterstand. Ze had een hele reeks vragen, maar met haar mobiele testteams zaten we terug bij de commissievergadering van 5 oktober en met haar inkorting van de quarantaineduur bij die van 1 oktober… Over ondersteuning door de pedagogische begeleidingsdiensten ging het in het coronaverhaal ook al vaker, net zoals over beschikbaarheid van computers en toegang tot internet. Vragensteller Loes Vandromme ten slotte beperkte haar vragen tot de lessen die de konden worden getrokken uit het onderzoek van De Witte en Maldonado.

Hoeft het nog gezegd te worden dat de rest van de bespreking nogal wat herhaling liet zien? En dan kwam Jan Laeremans nog niet eens mee tussen over de mobiele testteams. Minister Weyts had inderdaad al eerder gesproken over “van achterstand naar voorsprong”, maar nu noemde hij het een voorsprongplan en veerkrachtplan. De vier werven daarvan kenden we echter al. Idem dito voor de weliswaar belangrijke opsomming van maatregelen en bedragen. Maar dat krijg je nu eenmaal met dit soort vragen… Gelukkig vernamen we dat aan doorlichtingen door de Onderwijsinspectie nu geen juridische gevolgen verbonden werden.

Uiteraard was ook ik blij met de bedanking van Koen Daniëls aan de mensen van het katholiek onderwijs, maar de letterlijke herhaling van zijn (bijkomende) vraag over de timing van de (nieuwe) gevalideerde, gestandaardiseerde proeven op 5 oktober, -- minister Weyts verwees er nadien ook expliciet naar, toen zijn geheugen hem heel even in de steek liet --, begreep ik dan weer niet. Ook Hannelore Goeman en Loes Vandromme vielen vooral in herhaling. Wel opvallend: specifiek over de belangrijke datageletterdheid van directeurs en leraren in het kader van de gevalideerde, gestandaardiseerde proeven was Vandromme de enige die de rol van de pedagogische begeleidingsdiensten, zelfs tweemaal, beklemtoonde. Terecht.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio