8 juni 2023 – Binnenluchtkwaliteit in scholen

Na de coronapandemie hadden we over dit thema niet meteen veel meer gehoord, dacht ik, maar sinds eind 2022 was er een (federale) wet over binnenluchtkwaliteit. Over binnenluchtkwaliteit in schoolgebouwen is een rijke hoeveelheid informatie te vinden op de website van AGION trouwens. Loes Vandromme had vragen over de onderzoeksresultaten van VITO ter zake, over Vlaams-federaal overleg over dit thema en over geplande aanpassingen aan het Vlaams Binnenmilieubesluit.

Minister Weyts dacht dat de federale wet een eerder beperkte scope had in horeca, sport of cultuur. Voor Onderwijs herinnerde hij aan het voortouw dat Vlaanderen genomen had ten tijde van corona, wat toen een niet onaardig aantal parlementaire vragen opgeleverd had, herinnerde ik me dan weer. Het VITO-onderzoek waarvan sprake, zou pas deze zomer definitief opgeleverd worden, maar zgn. “op hoofdlijnen” kon de minister dit al meedelen daarover:

  • ventilatie verlaagde duidelijk het CO2-gehalte, maar de impact op COVID-19-deeltjes was moeilijk te meten;
  • het effect van luchtzuiveraars was zeker niet duidelijk, behalve misschien wanneer ventilatie onmogelijk was;
  • en een mechanisch ventilatiesysteem was niet altijd zaligmakend.

Tot slot vermeldde de minister zijn andere, eerdere maatregelen: middelen voor de aankoop van CO2-meters en het ondersteunende beleid voor de onderwijsverstrekkers, bijkomende middelen voor infrastructuur en renovatiewerken op het stuk van luchtkwaliteit via AGION en het GO! en het luchtkwaliteitsfonds.

De scope van de federale wet (wel nog niet voor scholen) was toch wat ruimer dan de minister dacht, aldus vragensteller Vandromme. Vanaf 1 januari 2025 zou men voor de gebouwen in kwestie een luchtkwaliteitslabel moeten uithangen of publiceren. Had de minister zicht op de intussen bestede middelen door de scholen?

Daarover had hij geen data bij de hand in de vergadering. CO2-meters waren er ook in de scholen, maar het gebruik ervan nu moest toch wat gerelativeerd worden. Hij verwachtte wel niet zoveel heil van de federale verplichting tot het afficheren van het vermelde luchtkwaliteitslabel. Daarop trok hij het debat verder open (jawel, ook met een federaal-Vlaamse invalshoek…) naar de fundamentelere kwestie van het waarom van veiligheidsmaatregelen op basis van de concrete gang van zaken destijds in de coronaperiode.

Corona of geen corona, binnenluchtkwaliteit (op school) was belangrijk, zo besloot vragensteller Vandromme.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de binnenluchtkwaliteit in scholen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio