Extra subsidies voor ventilatiewerken in schoolgebouwen dankzij het luchtkwaliteitsfonds

wo 7 september 2022

Wil je vandaag als schoolbestuur structurele werken uitvoeren aan ventilatievoorzieningen? Dan kun je daarvoor versneld aanspraak maken op subsidies van AGION via de procedure Uniek karakter. De overheid voorziet voor 2022, 2023 en 2024 structureel in middelen om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren via het luchtkwaliteitsfonds. Een deel van die middelen wordt dit najaar al vrijgemaakt voor het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs ten bedrage van 6 187 591 euro. Dit wordt een uitbreiding van wat nu al kan voor werken aan technische ventilatie-installaties.

Deze eerste middelen moeten nog vastgelegd worden in 2022. Heb je als schoolbestuur een aanvraag voor ventilatiewerken en/of het vervangen van buitenschrijnwerk? Dan dienen we die aanvraag best zo snel mogelijk in bij AGION. Zo’n aanvragen worden behandeld in afwijking van de chronologie van de wachtlijst als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Onder ventilatiewerken verstaan we alle nodige werken voor de realisatie van een ventilatiesysteem type C of D, al dan niet met CO²-sturing (maar liefst mét). Indien voor een ventilatiesysteem C met mechanische afzuiging wordt gekozen, dan komt ook het plaatsen van de ventilatieroosters mee in aanmerking. Bij uitbreiding komen ook niet mobiele luchtzuiveringsinstallaties in aanmerking op plaatsen waar geen of onvoldoende ventilatie kan gerealiseerd worden.
  • Onder vervanging van buitenschrijnwerk verstaan we alle benodigde werken om het bestaande buitenschrijnwerk te vervangen door nieuwe, thermisch performante profielen en beglazing. Geïntegreerde insecten- en zonnewering komen ook in aanmerking

AGION beoordeelt je dossier op basis van de omschrijving van de werken/meetstaat. Je voegt een motivatie bij je dossier.

Wens je verdere begeleiding en/of ondersteuning van jouw ventilatiedossier? Neem dan contact op met onze collega’s van het team Reguliere Financiering.

Aanvullend vind je informatie op de website van AGION over ventilatie en binnenluchtkwaliteit.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio