8 juni 2023 – Administratieve lasten voor zijinstromers

Voor de laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering keerden we nog terug naar de hele personeelskwestie in het onderwijs, met name de zijinstromers en hun onaantrekkelijke administratieve ervaringen. Vragensteller Hannelore Goeman deed daarvoor een beroep op een getuigenis van een betrokkene in De Morgen. Zelf had ik ook recenter nog een verwante opiniebijdrage gelezen in De Standaard (voor abonnees). Goemans vragen gingen over inderdaad vervelende, maar heel specifieke complicaties bij de tewerkstelling van zijinstromers in het Vlaamse onderwijs. Kon er door de onderwijsadministratie niet meer (en sneller) gedaan worden voor zulke zijinstromers?

Minister Weyts overliep haast alle relevante aspecten van de huidige regelgeving ter zake (incl. de bestaande procedures) en erkende dat het niet altijd eenvoudig was. Specifieke aandacht daarbij had hij voor de (nieuwe) anciënniteitsverrekening. Door de vele aanvragen was er inderdaad een bottleneck ontstaan: mei 2023 stond 6 procent (ongeveer 30 dossiers) van de aanvragen nog open. De minister had zijn administratie de opdracht gegeven om mogelijkheden voor stroomlijning van de procedures en voor vereenvoudiging van de regelgeving na te gaan. Zoals hij een week eerder al gezegd had, zou hij tot slot een eventuele verdere uitbreiding van de lijst met knelpuntvakken en -ambten bekijken.

De rest van het gesprek? Vooral herhaling. Plus nog wel de mededeling dat de eerste Open Scholendag op 12 mei 2023 ongeveer 800 bezoekers opgeleverd had.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio