8 juli 2021 – Toediening van eerste hulp op school

Aed-toestellen (automatische externe defibrillator) en een goede kennis van EHBO en reanimatietechnieken, daarover ging het in deze vraag om uitleg van Koen Daniëls. Het viel me wel op dat vragensteller Daniëls aardig wat reflecties toevoegde aan zijn oorspronkelijk ingediende vraag tot en met over de vermeende volksaard van de Vlaming toe tot zijn beeld … bevroor. Niet zo zeldzaam in deze digitale telewerktijden die soms erg belastende eisen stellen aan allerlei verbindingen. Maar de zaak was snel gereanimeerd en Daniëls kon zijn vragen stellen, met verwijzing naar de nieuwe eindtermen. Dat laatste was uiteraard de relevante link in dezen. Dat zou ik wat minder zeggen over de volgens Daniëls grote impact van de hartstilstand van voetballer Christian Eriksen op het lopende Europese kampioenschap voetbal op de gesprekken bij leraren en leerlingen. Scholen zouden zich ineens afgevraagd hebben of ze ook niet zo’n aed-toestel moesten kopen, tja…

Hoe dan ook, EHBO was belangrijk, uiteraard. Dat vond ook minister Weyts, als onderwijsminister én als minister van Sport. Hij ging uitvoerig in op wat er allemaal in de eindtermen stond, als trouwens één leerlijn van de kleuterklas tot het laatste jaar van het secundair onderwijs. Het stond allemaal op de website van Onderwijs Vlaanderen. Je kon je dus wel afvragen of de minister eigenlijk nóg méér moest doen.

Ondanks zijn grote tevredenheid over de toenemende aandacht voor het thema liet vragensteller Daniëls toch nog niet af en vroeg of het toch geen optie was om scholen in de toekomst te verplichten een aed-toestel te hebben. Hij drukte het nog een ietsje voorzichtiger uit met woorden als “verwachten” en “daarnaartoe te werken”. De stap van de notie “hartveilige school” naar die van “hartveilige gemeente” was voor burgemeester Jo Brouns natuurlijk heel klein, waarop die inging op de veel betere situatie op dit stuk in Nederland. Het inzetten van aed-opgeleide vrijwilligers was in Vlaanderen nog niet goed geregeld en Brouns vroeg de minister om dat euvel met de voltallige Vlaamse regering op het bord van de bevoegde federale regering te leggen. Interveniënt Kristof Slagmulder vond dan weer dat de lerarenopleidingen in dezen een belangrijke opdracht hadden. Had de Taskforce EHBO (ja, ook daarvoor bestond blijkbaar een taskforce) aan minister Weyts al bijkomende adviezen met betrekking tot EHBO in lerarenopleidingen gegeven?

Wijzigingen in eindtermen brachten inderdaad ook wijzigingen in lerarenopleidingen mee, aldus minister Weyts. Hij zou een AED-toestel niet verplichten op school. De invalshoek vanuit Onderwijs via de onderwijsdoelen leek hem efficiënter. Vragensteller Daniëls putte nog wat uit zijn persoonlijke ervaringen met de Belgische verdeling van bevoegdheden inzake aed- en andere toestellen, alsook met relevante apps allerhande. Van een warm Vlaanderen (bij de eerdere vraag over de jonge mantelzorgers) ging het naar een hartveilig Vlaanderen nu. We konden dus met een gerust hart met vakantie vertrekken …

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over toediening van eerste hulp op school van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio