8 juli 2021 – Taskforce voor opleiding Zorgkundige

Corona en de basisopleiding tot zorgkundige was de kern van de zaak bij deze vraag om uitleg van Koen Daniëls. Minister Weyts had, samen met zijn collega’s Crevits en Beke, op 8 januari 2021 inderdaad een specifieke taskforce opgericht. De finale rapportering daarvan zou voor eind juni zijn. Wat waren de conclusies en welke beleidsaanpassingen waren nodig? Intussen had vragensteller Daniëls al mooi didactische filmpjes (van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen) online kunnen bekijken, waarover hij erg in de wolken was.

Hoewel vragensteller Daniëls de geplande timing heel correct opgevolgd had, kwam zijn vraag blijkbaar toch een ietsje te vroeg nog, aldus minister Weyts. Het bedoelde rapport was er nog niet. Dat zou er volgende maand komen. Er was alleszins zeker wel een heel grote appreciatie voor de zorgkundigen.

Zouden de conclusies/beleidsaanbevelingen dan volgend schooljaar al uitgevoerd worden in de praktijk, zo wilde Daniëls vervolgens weten. Ook interveniënt Loes Vandromme wilde dat weten, met daarbij eventuele fasering in de tijd: welke zgn. quick wins en welke zaken op de langere termijn? Interveniënt Johan Danen wilde ook op zijn beurt dat eerste weten en vroeg of ook nog andere beroepskwalificatieprofielen geüpdatet moesten worden. Zelf zou ik eerder spreken van beroepsprofielen en daarvoor bedoelde beroepskwalificaties, maar soit, we verstonden vragensteller Danen.

Voor de zorgkundigen zou het werk van de taskforce al volgend schooljaar zichtbaar worden, maar niet voor alle aanbevelingen, zo vervolgde minister Weyts. Met name zou dat zijn bij de programmatie vanaf januari 2022 in het volwassenenonderwijs. Vragensteller Daniëls besloot met het belang van de blijvende wisselwerking tussen onderwijs en het werkveld in de twee richtingen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de taskforce voor de opleiding Zorgkundige van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio