8 december 2021 – Corona

Het was te verwachten. Het stof van de zaak in de Onderwijscommissie was nog maar net gaan liggen, -- je leest daarover elders op deze pagina’s --, of daar was het thema al terug bij de actuele vragen in de plenaire vergadering. De aantallen bladzijden in de kranten en de hoeveelheden zendtijd op radio en tv de voorbije dagen spraken boekdelen. Nu was de beurt nog eens aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers. Voor dit stukje ga ik me wel houden aan mijn afspraak van al een tijdje geleden, wat dit thema betreft. Over beknoptheid enzo… Trouwens, op de koop toe werden, naast de ingediende actuele vragen, ook nog eens twee voorstellen van resolutie aangekondigd (voor spoedbehandeling dus) door Groen resp. Vlaams Belang over het binnen- en buitenmilieu (luchtkwaliteit en ventilatie) van de scholen. Maar sta me toe, beste lezer, om de avondlijke gesprekken over die voorstellen (en het politieke spel errond) nu eens niet af te wachten en mijn stukjes over de actuele vragen (zonder die extra’s) gewoon in te dienen bij mijn werkgever.

Enkele bedenkingen dan. Eén. Drie vragenstellers en één interveniënt (Elisabeth Meuleman, Hannelore Goeman, Chris Janssens en Jos D’Haese) speelden gekend, maar slecht theater. Bijwijlen werden de hyperbolen over “geen beleid, geen plan” zelfs irritant. We hadden het al zo vaak in de Onderwijscommissie en in de plenaire vergadering eerder gehoord. En ja, het is veel makkelijker om dezelfde vragen keer op keer opnieuw te stellen dan de vele informatie op de website van het Departement Onderwijs & Vorming zelf te lezen.

Twee. Eén vragensteller (Hilâl Yalçin) en twee interveniënten (Gwendolyn Rutten en Koen Daniëls) sloegen een andere toon aan: enerzijds door het thema van het afstandsonderwijs en de Digisprong te kiezen, anderzijds door niet op te hitsen maar wel ook te wijzen op het belang van ventilatie en luchtkwaliteit. Wat dat laatste betrof, toch graag alvast hier ook herinneren aan het Ventilatiekader 2.0. Ongetwijfeld kan en moet er op dat vlak nog meer gebeuren, maar die hele infrastructurele thematiek is toch ook soms ietwat complexer dan men het wil doen voorkomen in diverse uitspraken en resolutievoorstellen. Bepaalde ingrepen ter zake in gebouwen zijn niet zomaar in een handomdraai te realiseren.

Conclusie: ik ga hier niet meer herhalen wat ik schreef over de vierde coronagolf in de Onderwijscommissie van 2 december 2021 (cf. supra), maar het blijft onverkort geldig.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio