7 maart 2024 – Grensoverschrijdend gedrag en welzijnsenquête in Universiteit Gent

De laatste vraag om uitleg van de commissievergadering (van Johan Danen) ging over een thema dat deze legislatuur al heel wat aandacht gekregen had. Intussen was dit academiejaar nieuwe regelgeving van start gegaan in de context van het (brede) zgn. Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI), maar een welzijnsenquête van de UGent, die nog dateerde van vóór het nieuwe beleid, had recent de pers gehaald: hét signaal voor vragensteller Danen om dit thema nog maar eens ter sprake te brengen in de Onderwijscommissie.

Je raadt het al, beste lezer, veel nieuws viel er niet te rapen. Oké, we vernamen dat vier van de twaalf VMRI-personeelsleden net werkten op meldingen in het hoger onderwijs, maar blijkbaar kwamen de meldingen (voorlopig) vooral uit de privésfeer. Op een heel recente internationale studentenconferentie in het kader van het Belgische EU-Voorzitterschap was Vlaanderen naar voor gekomen als een frontrunner in deze materie. En voor het overige, ging minister Weyts niet akkoord met het voorstel van interveniënt Kristof Slagmulder van een jaarlijkse, specifieke rapportage door de hogeronderwijsinstellingen over hun aanpak van grensoverschrijdend gedrag. De algemene rol van de regeringscommissarissen hoger onderwijs volstond voor de minister.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio