7 maart 2024 – Etnische stereotypering in leermateriaal

Over dit tweede thema van de commissievergadering ga ik kort blijven. Reden? Simpel: uitgezonderd de concrete casus waarover het hier ging en ik nog wel iets zal zeggen hieronder, was de beleidsmatige grond van de zaak (en daarover moet het volgens mij bij de parlementaire controle via vragen altijd vooral gaan…) al de dag voordien in de plenaire vergadering van a tot z aan bod gekomen.

De concrete casus dan, met name het probleem in een nog recent schoolboek van uitgeverij Van In, was onlangs te lezen in De Standaard. Dat had niet mogen gebeuren. Klaar. We moeten alles doen om ervoor te zorgen dat zulke racistische voorstellingen van zaken niet meer in schoolboeken voorkomen. Klaar. Maar mag ik de geshockeerden gelijk toch herinneren aan een schoon Latijns spreekwoord: errare humanum est?

Heel snel ging het dan in de bespreking ook over genderstereotypen in schoolboeken en misschien kon het nog over allerlei andere aspecten gegaan zijn. Maar hoever moet je daar dan in gaan om te voldoen aan de zgn. progressieve wensen in dezen, vraag ik me soms af. En finaal kwam ook de vraag van Vooruit en Groen naar een proactieve screening van schoolboeken terug: nu niet meer door de overheid, maar door zgn. onafhankelijke experten, met het oog op een kwaliteitslabel, want nu vond vragensteller Goeman de bestaande aanpak via de Kwaliteitsalliantie te vrijblijvend. Vragensteller Danen vergeleek het met het kwaliteitslabel voor nascholingen, waarvoor hij al eerder vragende partij was. Wilden zij nu echt een seculiere versie van het vroegere Imprimatur, waaraan de uitgeverijen zich vooraf moesten onderwerpen? Zelf volg ik hier toch veel liever de heel redelijke houding van minister Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio