7 juni 2023 – Google in onderwijs

Jean-Jacques De Gucht vroeg hoe minister Weyts aan de slag zou gaan met de recente brief van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), waarin die haar standpunt gaf i.v.m. het gebruik van Google for Education door basis- en secundair onderwijs (maar ook nuttig voor de andere onderwijsniveaus, denk ik). De insteek daarbij was dus beveiliging en privacy.

Minister Weyts had al eerder, na ontwikkelingen ter zake in Nederland, initiatieven genomen: met name was er een handleiding van het Kenniscentrum Digisprong over deze Google-aangelegenheid, die in mei 2023 een update gekregen had (zo vernamen we via interveniënt Hilâl Yalçin wat later in de bespreking). Begin 2022 was een zgn. commitment letter vanwege Google tot stand gekomen, waarin dezelfde waarborgen als die eerder al voor Nederland golden, ook voor het Vlaamse onderwijs zouden gelden. Voorts had de minister een principieel akkoord na zijn vraag aan Nederland om hierover samen te werken en aldus sterker te staan tegenover een grote speler als Google. Maar het uiteindelijke doel was om dit probleem op het niveau van de Europese Commissie te tillen. Intussen was het wel nodig om geen paniek te zaaien in scholen, waartoe ook interveniënt Karolien Grosemans al opgeroepen had. Er zou op korte termijn overigens nog rechtstreeks opnieuw overlegd worden met Google en het Kenniscentrum Digisprong was gestart met een haalbaarheidsstudie over hoe men in Vlaanderen in de toekomst gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (ja, beste lezer, dat woord werd effectief gebruikt door de minister; met zijn 39 letters zelfs ruim te lang om verticaal te fungeren in de wekelijkse cryptorubriek “Karels Crypto” in dS Weekblad, maar dat terzijde) zou kunnen uitvoeren.

Vragensteller De Gucht vroeg de minister toch nog meer dan waakzaam te zijn, maar kon al bij al tevreden zijn met het antwoord van de minister, leek mij.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het gebruik van Google in het onderwijs van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio