7 juli 2022 – Aanbod aan dranken en tussendoortjes op school

“Komt ze nog?”, was nog even de vraag, maar gelijk kwam het bericht: “Ze is in aantocht.” De Commissie voor Cultuur, waarvan ze voorzitter is, had haar nog in beslag genomen. Maar na enkele minuten wachten kon Elisabeth Meuleman ook haar vraag om uitleg stellen… over een veel onschuldiger onderwerp, maar mét ook al een hele voorgeschiedenis. De vragen nu hadden betrekking op het rapport van het Vlaams Instituut Gezond Leven van 2021: vele scholen bereikten de doelen van de engagementsverklaring van 2016 al wél, maar wat met de scholen die dat nog niet deden en ook, in het bijzonder, wat met scholen die hoge percentages indicatorleerlingen telden? Over dat laatste beval vragensteller Meuleman een specifiek onderzoek aan.

Daaraan was geen behoefte, zo zei minister Weyts. Hij benadrukte de al bereikte positieve resultaten en wilde voortgaan op het spoor van de vrijwilligheid voor de scholen (dus geen bijkomende verplichtingen). De ouders waren hier de eerste verantwoordelijken. Nog een heel gesprek volgde over gesuikerde fruitsappen, niet-gesuikerde fruitsappen, groenten die suiker bevatten, en diverse initiatieven die al bestonden. En toen kwam finaal Jean-Jacques De Gucht binnen… maar alles was toen, bij herhaling, al gezegd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio