7 december 2023 – Internationale studenten en VVS

Het recente VVS-standpunt over de inclusie van internationale studenten was de aanleiding voor nog een andere vraag om uitleg van Brecht Warnez. In het VVS-standpunt stonden voorstellen als een centraal informatiepunt in elke studentenstad (naar het voorbeeld van het Leuvense Pangaea) en een intracurriculair aanbod Nederlands voor uitwisselingsstudenten. Wat vond minister Weyts van een en ander?

Die zag heel wat goeds in het VVS-standpunt, wat programma’s zoals Erasmus+ betrof, maar bij het aantrekken van buitenlandse studenten, los van zulke uitwisselingsprogramma’s, wilde de minister niet in Nederlandse toestanden belanden. Daar was de slinger blijkbaar wat te ver doorgeslagen, met grote impact op onderwijs, de woningmarkt en in bepaalde steden zelfs op het sociale weefsel.

Voor de centrale informatiepunten zag hij een taak voor de huidige stuvo’s en om Nederlands te leren was er zeker al een aanbod, waarbij de instellingen zelf de inderdaad huidige extracurriculaire invulling ook intracurriculair konden mogelijk maken, aldus de minister.

Naast de taak van de instellingen zelf vond vragensteller Warnez het toch ook zinvol om over dit thema samen met de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en VVS te spreken.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio