7 december 2023 – Bijzondere statuten voor studenten in hoger onderwijs

Iets totaal anders dan de voorgaande thema’s: studenten met kanker en hoe zij ondersteund konden worden. De organisatie Kom op tegen Kanker was mee betrokken in deze problematiek. Wist minister Weyts van moeilijkheden op het terrein en had hij daarover al overleg met de diverse actoren in dit verband? Dat vroeg Brecht Warnez.

Minister Weyts verwees meteen naar initiatieven van het Steunpunt voor Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) en naar recent overleg met SIHO en Kom op tegen Kanker op zijn kabinet. De minister koppelde daaraan een heel lijstje van diverse en hangende verbeterpunten ten behoeve van studenten met kanker.

Vragensteller Warnez pleitte voor een soort Vlaanderenbreed bijzonder statuut voor mensen “met een beperking”, dat idealiter zou kunnen worden meegenomen van onderwijsinstelling naar onderwijsinstelling als vereenvoudiging van de huidige (nogal bureaucratische) praktijk ter zake. Ook van het secundair naar het hoger onderwijs. Interveniënt Johan Danen sprak in dezelfde zin en zag daarbij een taak voor organisaties als de VLOR en de VLIR.

Minister Weyts vermeldde “een zorgcoördinator in elke instelling”: eerlijk gezegd, wist ik niet precies wat hij daarmee bedoelde; het ambt van zorgcoördinator in het basisonderwijs ken ik, maar bedoelde hij dan een soort aanspreekpunt voor zorg in een hogeronderwijsinstelling? Ik weet het niet. Interessanter leek mij dat CLB-verslagen, in het kader van een nieuwe registratieprocedure, nu erkend werden als geldige verslagen binnen het hoger onderwijs en zo waren er nog allerlei administratieve aanpassingen die zeker een vooruitgang betekenden voor de studenten in kwestie. Of het daarbij om een volledig meeneembaar statuut, zoals vragensteller Warnez bedoelde, zou kunnen gaan, wist de minister niet.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio