7 december 2022 – Schooltoeslagen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Eigenlijk volgde deze actuele vraag van Koen Daniëls rechtstreeks op de vragen om uitleg in de Commissie voor Welzijn et al. van 8 november 2022 (toen nog met minister Benjamin Dalle), die ik toen aan mij voorbij heb laten gaan, maar met dit stukje nu sla ik twee vliegen in één klap. Toen werd ook al verwezen naar de communicatie van minister Bart Somers (met ook zijn voorstel) om het probleem in kwestie te bekijken binnen de Vlaamse regering. Uit het antwoord van minister Hilde Crevits bleek alvast dat aan dat laatste intussen inderdaad gewerkt werd (cf. infra). En politiek gesproken, kon er hier geen sprake zijn van een een-tweetje tussen de minister en de vragensteller, aangezien ze tot een verschillende partij behoren. Toch goed om weten…

Over welk probleem ging het eigenlijk? Niet-begeleide minderjarigen werden voor de schooltoeslag (als onderdeel van het zgn. Groeipakket) beschouwd als “zelfstandigen”/”alleenstaanden”, waardoor dat bedrag relatief hoog kon oplopen, met alle risico’s van dien wat potentiële aantrekkingskracht van Vlaanderen en afpersing voor mensenhandelaars betrof. Hoe ging minister Crevits dat probleem aanpakken?

Minister Crevits kondigde inderdaad twee nieuwe maatregelen aan:

  • een niet-begeleide minderjarige in een opvanginitiatief zou niet meer als alleenstaande beschouwd worden, waardoor het bedrag van zijn schooltoelage een stuk lager zou uitvallen;
  • er zou maximaal gebruikgemaakt worden van het systeem van een geblokkeerde rekening, waarbij de voogden zouden beslissen over het gebruik van die schooltoeslag; de minister zou aan de federale collega’s vragen om dat systeem ook federaal maximaal toe te passen.

Vragensteller Daniëls probeerde nog wel even of de schooltoeslag niet rechtstreeks aan de school in kwestie gegeven zou kunnen worden (cf. minister Ben Weyts in een eerdere vergadering van de Onderwijscommissie). Er was ook nog even wat “politiek gescherm” (Daniëls zou volgens interveniënt Ann De Martelaer aan dementie lijden, met verwijzing naar de vermelde bespreking op 8 november). En interveniënt Immanuel De Reuse was erover verbaasd dat vragensteller Daniëls nu wél het Vlaams Belang-discours overgenomen zou hebben, terwijl dat in het verleden door Daniëls’ toenmalige collega Lorin Parys nog tegengesproken was). Maar goed, finaal bestond er al bij al toch een zekere consensus over de zaak: de aangekondigde, nieuwe (lees: nog niet gekend op 8 november) maatregelen werden positief onthaald, maar er moesten ook goede afspraken komen met de voogden, zodat de middelen besteed zouden worden aan datgene waarvoor ze bedoeld waren. Minister Crevits had ook al contact genomen met de federale collega’s.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio