6 oktober 2021 – Nieuwe onderwijsbesparingen

Uiteraard was en vooral is dit een belangrijk onderwijsbeleidsthema, maar het scenario muntte uit in voorspelbaarheid. De drie vragenstellers, die zelf trouwens ook goed wisten vooraf dat dit een slag in het water zou zijn, vroegen eigenlijk dat minister Weyts hier en nu, zoals vragensteller Johan Danen het zelfs uitdrukte, zijn besparingsvoorstellen zou kenbaar maken, tja…

In onze eigen nieuwsbrief van 30 september 2021 stond er over deze aangelegenheid al een veelzeggend bericht. Via de drie vragenstellers en de drie interveniënten kregen we opnieuw de belangrijkste elementen van dit verhaal, waarvan natuurlijk alsnog de “oplossing” ontbreekt, zoals we die elementen ook hadden kunnen lezen in de pers vóór en na het zgn. overleg tussen minister Weyts en het onderwijsveld op diezelfde 30 september 2021.

De minister zelf benadrukte (even voorspelbaar) de 1,6 miljard euro méér voor Onderwijs sinds het begin van deze legislatuur en Onderwijs zou voor ‘slechts’ 10% van de totale besparingen moeten zorgen. Wat zijn toekomstige besparingsvoorstellen betrof, waarmee hij zou komen en die binnenkort in de begrotingsdocumenten zouden staan (na overleg met de partners van de minister in de Vlaamse regering en met het onderwijsveld), vermeldde hij twee (weliswaar generieke, maar een goede verstaander begreep al wel wat dat zoal zou zijn…) zaken waaraan daarvoor niet geraakt zou worden: de onderwijskwaliteit en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Wordt dus vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio