6 oktober 2021 – Capaciteitstekort in buitengewoon onderwijs

Over het tweede actuele onderwijsthema van de plenaire vergadering, met nu zelfs vier vragenstellers, hadden we niet alleen heel recent in de pers gelezen (en gezien/gehoord), maar het was ook al aangekondigd vóór de zomer. In onze eigen zgn. oktobertelling ging het er ook over. Welke acties (oplossingen, stappen) had minister Weyts in petto, op korte en op lange termijn?

De hele bespreking, incl. drie interveniënten, gaf een herkenbaar beeld van hoe de diverse betrokken sprekers dachten over de invulling van zgn. inclusief onderwijs, waarbij minister Weyts de parlementaire werkzaamheden aankondigde (vanaf 14 oktober 2021) met het oog op zijn toekomstige decreet Leersteun. Recent had de Vlor trouwens een advies uitgebracht, nog niet over een ontwerpdecreet ter zake, maar over de ministers conceptnota over het thema. Dat was dus voor de wat langere termijn. Voor het recente verleden en met het oog op capaciteitsuitbreiding somde minister Weyts genomen maatregelen en hangende acties of plannen op, zoals bijvoorbeeld de mogelijke optie dat een nieuwe buo-school geen twee types meer zou moeten oprichten (zoals nu het geval was), maar slechts één type. De campusgedachte, met gewoon en buitengewoon onderwijs op dezelfde campus, leek hij mij niet helemaal ongenegen, aangezien hij sprak van leerlingen die gemengde trajecten zouden kunnen volgen. Dan zou één campus toch handig daarvoor zijn, denk ik dan. De toekomst zal het allemaal uitwijzen: of met de acties voor een capaciteitsuitbreiding in het buitengewoon onderwijs én met het nieuwe decreet Leersteun op termijn een beter rapport behaald zal worden dan met het huidige M-decreet.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio