6 mei 2021 – Coronasneltesten in onderwijs

De laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering ga ik heel kort houden. Ik verwijs alvast naar de commissievergadering van 22 april 2021 en naar de actuele vraag aan minister Wouter Beke in de plenaire vergadering van 28 april 2021. Die laatste had toen de zaken uitgelegd (met als geplande timing: medio mei), die vragensteller Vandromme nu gebruikte in haar inleiding. Hoe zat het nu met de concrete organisatie daarvan door minister Weyts?

De minister beschreef gedetailleerd de verschillende pistes, met de cijfers erbij, incl. proefprojecten met zelftesten in 38 scholen en de hele logistieke puzzel in kwestie. Hij rekende ook op een snelle erkenning van veel meer zelftesten door de federale overheid. Ook die federale zorg bij de minister was een constante in dit verhaal.

Loes Vandromme vroeg nog o.a. naar een financiële tegemoetkoming voor scholen die in dezen proactief gehandeld hadden met de eigen aankoop van testen. Interveniënt Jan Laeremans had het stuk over de zaak in De Standaard van 5 mei 2021 (voor abonnees) gelezen en trok opnieuw zwaar van leer tegen de naar zijn zeggen kleuterachtige betutteling van het federale niveau. De Duitse en Oostenrijkse verhalen mochten ook opnieuw niet ontbreken. Interveniënt Johan Danen drong aan op een zo rechtvaardig mogelijk testsysteem voor álle scholen. Interveniënt Koen Daniëls adviseerde de minister vooral om zijn voortvarende en pragmatische aanpak voort te zetten.

Wat de financiële compensatie voor proactieve scholen betrof (cf. supra), verwees de minister naar de extra middelen voor het tweede en derde trimester voor de veiligheidsmaatregelen, die hij weliswaar nog door de ministerraad moest krijgen. Ook voor dat doel konden die middelen dus dienen. Hij vroeg dat er maximale creativiteit aan de dag zou worden gelegd om te zorgen voor een zo snel mogelijke levering van de 600.000 zelftesten (per week). Voorts alleen nog wat herhaling. Ook in het slotwoord van vragensteller Vandromme.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over coronasneltesten in het onderwijs van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio