6 maart 2024 – Kwaliteitsvol lesmateriaal en Kwaliteitsalliantie

Thema 2 van de actuele onderwijsvragen: de zgn. Kwaliteitsalliantie, invulboeken en belendende percelen.

Precedenten? Zeker! Én nóg. Zou ook het intussen ontstane Leerpunt bij de intussen opgemaakte kwaliteitscriteria voor leerboeken geen rol kunnen vervullen (Loes Vandromme)? En hoe zouden de scholen ondersteund kunnen worden bij het hanteren van die kwaliteitscriteria (met respect voor de autonomie van leraren) (Koen Daniëls)?

Niet onverwacht kwam er eigenlijk niet zoveel nieuws uit de bus (de bespreking dus) in vergelijking met de talrijke eerdere besprekingen, gelet op de vrijheid van onderwijs, wat de minister in zijn tweede antwoordronde weer enige ironie ontlokte over de voorgestelde uitbreiding van zijn bevoegdheden (in sommige tussenkomsten waarin een kwaliteitslabel (vanuit de overheid) voor leerboeken voorgestaan werd) en hem opnieuw naar een grondwetswijziging deed verwijzen…

De kwaliteitscriteria dienden gewoon als kompas voor de scholen bij hun keuze voor leerboeken, zoals die in deze periode van het jaar doorgaans aan de orde was. En om minder invulboeken te gebruiken, deed de minister expliciet een oproep aan de onderwijskoepels wegens de link tussen leerplannen en leerboeken. Nadien werd die oproep nog eens herhaald door zijn partijgenoot Koen Daniëls, die gelijk voorstelde dat de uitgeverijen zelf vooraf hun leerboeken aan de Kwaliteitsalliantie zouden voorleggen.

Vragensteller Vandromme herhaalde haar oproep aan de minister om ook de boekenleveranciers mee aan de tafel uit te nodigen en wilde een boekengarantie. Finaal hoopte ze toch dat de leraren ondersteund zouden worden via een alliantie tussen de Kwaliteitsalliantie en het Leerpunt, maar dat er ook voldoende vertrouwen zou zijn in de leraren, wat hun expertise betrof.

P.S. Interveniënt Jean-Jacques De Gucht wist duidelijk nog niet dat nu al sommige leraren leerboeken schrijven, maar dat terzijde. P.P.S. En interveniënt Elisabeth Meuleman vond het per se nodig dat ze haast letterlijk al een vraag om uitleg van Johan Danen voor de Onderwijscommissie van de dag nadien stelde, waarop Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans haar fijntjes wees.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio