6 januari 2021 – Verlenging van krokusvakantie

We moesten eerst een erg lang actuadebat uitzitten over de opvolging van terugkerende reizigers en de controle op de quarantainemaatregelen in het kader van het coronabeleid, vooraleer de enige actuele onderwijsvraag van de vergadering aan bod kwam. Ook over corona. In het actuadebat hadden Jo Brouns en Jan Laeremans ook al aandacht gevraagd voor twee onderwijsbekommernissen: Brouns voor de problematiek van de Nederlandse scholieren in het Maasland, waarbij hij minister-president Jan Jambon opriep om de Nederlandse overheid ertoe aan te zetten om die scholieren ook te onderwerpen aan een teststrategie zoals die in Vlaanderen bestond. Laeremans vroeg diezelfde minister-president om in het vooruitzicht van de krokusvakantie tijdig en duidelijk te communiceren, want dat was in december volgens hem niet gebeurd. Het actuadebat werd beëindigd om 16.43 uur …, waarna parlementsvoorzitter Liesbeth Homans de vergadering schorste tot 17.00 uur. Dan volgden nog eerst drie samengevoegde actuele vragen aan minister Bart Somers (N.B. Filip De Winter roerde daarbij nog eens flink in de politiek delicate pot van de 'praktijktests' tegen discriminatie op de woonmarkt, die nu blijkbaar “correspondentietests” genoemd worden, met volgens hem minister Somers in de rol van “linkse duikboot” in de Vlaamse regering …), nog voorafgegaan door een naar voor geschoven vraag aan minister-president Jan Jambon, en dan pas was het aan Hannelore Goeman. De klok was intussen 17.30 uur al een stuk gepasseerd.

Vragensteller Goeman wilde, ondanks de goede coronacijfers nu, op zeker spelen en de krokusvakantie verlengen met een week. Ging minister Weyts dat ook doen?

Nee dus, en voor de rest van het gesprek was mijn gehalte aan déjà vu substantieel. Minister Weyts herhaalde zijn intussen bekende redenering in verband met het maximaal openhouden van scholen. Er werd wel gewerkt aan een plan B, mochten de cijfers toch in negatieve richting evolueren. Maar ook dan wilde hij de krokusvakantie niet verlengen, wel overstappen op afstandsonderwijs.

Tegen wanneer zou hij dan ten laatste communiceren over dat plan-B, vroeg Goeman bijkomend. Vervolgens vroegen interveniënten Jo Brouns en Jeremie Vaneeckhout naar het inzetten van zgn. sneltests, herhaalde interveniënt Jan Laeremans zijn eerdere punt van tijdige communicatie (hij wilde ook geen verlenging van de krokusvakantie) en gaf ten slotte interveniënt Koen Daniëls een signaal aan het Overlegcomité om te leren uit de ervaringen met de herfstvakantie. Zijn adagium was, heel terecht, “houd u aan de regels!”.

Minister Weyts voegde nog toe dat de zgn. Britse mutant van het virus voor iedereen besmettelijker was zodat de kloof tussen jongeren en ouderen gelijk bleef. Op het Overlegcomité volgende vrijdag zou inderdaad dat plan-B ook voorliggen en met sneltests was men volop bezig. Heel even dacht ik dat parlementsvoorzitter Homans mijn wens om het zgn. slotwoord van vragenstellers af te schaffen aan het vervullen was, quod non. Ze was gewoon heel even vragensteller Goeman vergeten, maar zou daar beter toch nog eens over nadenken, want Goemans slotwoord bleek pure herhaling.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de verlenging van de krokusvakantie van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio