5 oktober 2023 – Menstruatieproducten in elke middelbare school

Vragensteller Maxim Veys wees zelf al expliciet op de precedenten, wat dit voorlaatste thema van de vergadering betrof. En ja hoor, mijn archief kon dat bevestigen. Bijvoorbeeld het Atheneum van Veurne had ter zake al een initiatief genomen, maar hoe zat het met de minister van Onderwijs?

Niet onverwacht herhaalde die (zoals bijvoorbeeld ook bij het legebrooddozenprobleem) dat het probleem van niet te beschikken over menstruatieproducten een element was van de bredere armoedeproblematiek en daarvoor kon niet specifiek bij zijn beleidsdomein aangeklopt worden. Het onderwijsbudget kon volgens hem niet dienen om die producten gratis te gaan aanbieden in scholen. De minister verwees wel nog naar ambtelijk overleg met centrumsteden, dat net géén ad-hocmaatregelen in de scholen wilde. Maar vooral: hij kaatste de ideologische én communautaire bal en passant nog even terug naar vragensteller Veys…, wat die laatste op zijn beurt de minister deed herinneren aan de passage van diens partij in de federale regering, toen een indexsprong (een collectieve verarming in koopkracht) gemaakt werd. Woord en wederwoord, actie en reactie, weet je wel.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de toegankelijke terbeschikkingstelling van menstruatieproducten in elke middelbare school van Maxim Veys” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio