5 oktober 2020 – Vlaamse onderwijsinspectie in de strijd tegen planlast

Commissievoorzitter Karolien Grosemans greep terug naar de gedachtewisseling over de Onderwijsspiegel 2020 om een vraag om uitleg te stellen over haar stokpaardje, planlast. Inspecteur-generaal Lieven Viaene had toen inderdaad gemeld dat een voorstel van aanpak (van de nieuwe planlastopdracht van de Onderwijsinspectie) aan minister Weyts bezorgd was en dat er samen met het veld een traject afgelegd zou worden. Wat was dat voorstel concreet? Er zou een zelfevaluatie-instrument voor scholen komen: wat was daarvan de rol bij doorlichtingen? Hoe zat het met het zgn. meldpunt voor planlast in deze context?

Minister Weyts beschreef uitvoerig de vier sporen van het plan, waaraan dit werkjaar voortgewerkt zou worden: informeren (een kader dat een koppeling maakt tussen de kwaliteitsverwachtingen uit het gekende referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK) en de daarbij horende minimale administratieve verplichtingen), sensibiliseren (een planlastcalculator, zeg maar een soort zelfevaluatie-instrument, om een eigen planlastcoëfficiënt te meten), inventariseren (een planlastradar) en rapporteren (vanuit de vorige twee instrumenten rapporteren aan de minister). Het meldpunt was nog niet opgericht. Er was wel nog altijd een e-mailadres, maar dat was toch allemaal niet zo’n succes. Op grond van het lopende werk zou later bepaald worden of zo’n meldpunt zinvol zou zijn of niet.

Vragensteller Grosemans was heel blij met dat antwoord. Zou het aanpakken van de juridisering ook deel uitmaken van dit plan? Interveniënt Kathleen Krekels kon nog net de minister vragen dat de Onderwijsinspectie haar communicatie naar de scholen bij doorlichtingen in deze coronatijden wat geruststellender kon maken.

Minister Weyts begreep dat laatste goed, maar wees ook op de coöperatieve houding van de inspecteurs in de voorbije periode. Die coaching en bijstand vanwege de Onderwijsinspectie bleef, maar ook kwaliteitsbewaking kon niet zomaar even overgeslagen worden. De zaak van de juridisering was een apart spoor omdat het misschien meer dan ooit vervat zat in de regelgeving “die we zelf hebben uitgevaardigd”. Mooi toch, zo’n statement van een minister. Op te volgen, leek mij.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio