5 oktober 2020 – Centra voor leerlingenbegeleiding en coronacrisis

Deze vragen om uitleg vormden een vervolg op een eerdere vraag van Loes Vandromme in de commissievergadering van 9 juli 2020. Nu stelden Elisabeth Meuleman en Kim De Witte de vragen. Bij Meuleman ging het opnieuw over door corona uitgestelde verplichte onderzoeken, maar ook over de bijkomende contact tracing-opdracht van de CLB’s. Zou er extra ondersteuning komen? Kim De Witte ging op dat spoor door, maar verbond het expliciet met de extra financiële middelen (1,3 miljoen euro) voor contact tracing versus de aanvankelijk geplande besparingen in de CLB-sector. Waren dat recurrente middelen? Quid met het vinden van geschikt personeel voor al die opdrachten? En bleven de besparingen behouden?

Minister Weyts begon met ook aan de CLB’s zijn dank uit te drukken voor het vele geleverde werk. Intussen was er een prioriteitenplan opgemaakt (cf. de eerdere vraag om uitleg van Loes Vandromme), dat hij kort toelichtte. Daarnaast was er uiteraard ook al het draaiboek (gekoppeld aan de verschillende pandemieniveaus) voor de CLB’s en nu dus ook de contact tracing-opdracht. Plus de recente versoepelende maatregelen (halvering van quarantaineduur en de gewijzigde definitie van een hoogrisicocontact). De besparingen gingen niet door. De 1,3 miljoen euro liepen tot eind december 2020, maar zouden verlengd worden, als de taken in kwestie zouden worden voortgezet.

De replieken van de vragenstellers en de interventies van Loes Vandromme, Jan Laeremans en Koen Daniëls brachten vooral veel herhaling. Er werd wel gezocht naar mogelijkheden om niet-medisch personeel te laten bijspringen in deze drukke tijden.

Dat gold ook voor de tweede repliek van de minister en de slotwoorden van de vragenstellers.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio