5 oktober 2020 – Uitvoering van resolutie studievoortgang in hoger onderwijs

Met zijn vraag om uitleg ging vragensteller Koen Daniëls voort op de uitvoering van de resolutie inzake studievoortgang in het hoger onderwijs (in Commissie Onderwijs op 28 mei 2020) onder de vorm van een passage in het Corona-III-decreet (voorstel van decreet aangenomen op 15 juli 2020). Wat was nu de stand van zaken en waren er nog bijkomende maatregelen nodig, zo wilde Daniëls weten.

Wat de teruggave van het leerkrediet (de kwestie van “overmacht door corona”) betrof, wees minister Weyts op het goede en snelle werk van zijn administratie en hij gaf de huidige cijfers van de ingediende aanvragen. Voor evaluaties die door corona gewoon niet waren doorgegaan, kregen de studenten hun leerkrediet terug, zelfs zonder die procedure. De minister had regelmatig overleg met de hogeronderwijsinstellingen en de studentenvertegenwoordigers en daaruit bleek niet de noodzaak aan bijkomende maatregelen.

De procedure was nog niet afgelopen. Dus vroeg Daniëls nog wanneer de studenten definitief zouden weten dat zij dat leerkrediet niet zouden terugkrijgen. En zouden de eenmalige maatregelen van vorig werkjaar eventueel niet herhaald moeten worden?

Interveniënt Brecht Warnez zat helemaal op dezelfde golflengte. Wat Daniëls’ eerste bijkomende vraag betrof, had de minister dat doorgespeeld aan zijn administratie. Op de tweede antwoordde hij niet.

En nog voegde Daniëls een vraag toe, wat niet de bedoeling van een slotwoord is, maar dat terzijde. Waren er studenten die tijdens de tweede zittijd alles pro forma ingevuld hadden om recht te hebben op de teruggave van het leerkrediet? Quid met oneigenlijk gebruik dus? Maar dat zou voor later zijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio