5 mei 2022 – Leren zwemmen

Op 4 mei 2022 zag ook ik het item in het VRT-Journaal over zwemproblemen bij kinderen en gelijk deed dat denken aan hetzelfde probleem een jaar eerder. Toen stelde Maaike De Rudder een verwante vraag op 8 juli 2021, waarop Kim De Witte nog eens doorging op 30 september 2021. Nu was het de beurt aan Loes Vandromme. Het was niet alleen een coronaprobleem, maar ook een infrastructuurprobleem. Én duur voor de scholen. Wat waren de plannen van minister Weyts en had het Netwerk Lokaal Sportbeleid ondertussen de oefening over zwembadtarieven gedaan?

De minister bleef bij zijn genuanceerde houding van destijds over de zaak. Hij had, naar eigen zeggen, de minister van Sport bevraagd, die, na enig aandringen…, hem meldde dat het aantal zwembaden de afgelopen drie jaar eigenlijk constant was gebleven. Uit het rapport van de onderwijsinspectie (2018) haalde hij nog wat ander positief nieuws over het bereiken van de eindtermen in kwestie. Ook infrastructureel was er heel wat gedaan. Wat de zwembadtarieven betrof, de resultaten van die oefening werden momenteel verwerkt.

Door het optreden van een UCLL-onderzoekster in het bovenvermelde VRT-Journaal was vragensteller Vandromme toch niet helemaal overtuigd van die goede eindtermresultaten en de energiefactuur was zeker voor openbare zwembaden (lees: zonder coronasteun) een zware dobber. Zou in nieuw onderzoek bekeken worden welk aandeel van hun werkingsmiddelen scholen moesten besteden aan schoolzwemmen?

Alweer drie interveniënten. Werd de regionale spreiding van zwembaden gemonitord (Kathleen Krekels)? Graag wat meer daadkracht van de Brusselse gemeentebesturen en van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (Annabel Tavernier)! Taverniers kritiek werd deels genuanceerd (Hannelore Goeman).

De minister kroop, wegens de aard van het beestje, opnieuw vooral in de huid van de minister van Sport en bracht een positief verhaal. Hij haalde nog enkele zwembadcijfers uit de zgn. Indicatorenbevraging 2019-2020. Sport Vlaanderen had een kaart van alle sportinfrastructuur in Vlaanderen, ook zwembadinfrastructuur. En de minister gaf nog bijkomend goed nieuws over de sportinfrastructuurinspanningen. Zwemmen moest hoog op de agenda gehouden worden, zelfs eventueel in open water, zo besloot Loes Vandromme. “Water”, dat in zekere mate een running gag werd doorheen deze commissievergadering, maar dat terzijde.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over leren zwemmen van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio