5 juli 2023 – Tijdelijk onderwijs aan huis

De aanleiding voor deze actuele vraag lag in berichtgeving over “Tijdelijk onderwijs aan huis” (TOAH), met name over een onderzoek van Ella Desmedt (IDEA Consult): “Evaluatie van de maatregelen zieke kinderen”, waarover te lezen was in Gazet van Antwerpen (voor abonnees). Vragensteller Loes Vandromme hanteerde als insteek niet de negatieve teneur in bepaalde krantenkoppen, waarbij sprake was van oneigenlijk gebruik van TOAH. Ook de minister zelf ging in tegen die negatieve sfeerschepping. Eigenlijk was Vandrommes vraag een vervolg op haar vraag om uitleg over hetzelfde thema op 12 januari 2023. Toen kwamen haar vragen over het onderzoeksrapport in kwestie wat te vroeg. Maar nu kon minister Weyts betogen dat hij intussen al aan de slag gegaan was met een aantal aanbevelingen uit het rapport. Maar ook hier, -- het kon gerust de rode draad genoemd worden doorheen álle actuele onderwijsvragen van deze plenaire vergadering --, klonken de diverse maatregelen die de minister aanhaalde erg bekend: de 3,5 miljoen euro voor de pedagogische begeleiding (i.v.m. de fasen 0 en 1 in het zorgcontinuüm), de 6 miljoen euro voor het Leerpunt (zelfde thema), de 8 miljoen euro extra voor de versterking van de CLB’s, de overgang naar Welzijn van de IPO’s en MPIGO’s, onderwijs in zgn. beveiligd verblijf. Overleg met type 5-scholen was bezig, maar financieel geen evidente zaak. En vragensteller Vandromme wist dat er in dat verband heel wat expertise vereist was. Men kon alleszins niet ontkennen dat deze Vlaamse regering al heel wat actie ontplooid had om het leerrecht van ook kinderen in allerlei moeilijke situaties te garanderen. Maar alles kon natuurlijk nog beter.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio