5 juli 2023 – Spreiding van schoolvakanties

We naderen het einde van het parlementaire werkjaar, het voorlaatste van deze legislatuur. Op de wellicht derde laatste plenaire vergadering van het lopende werkjaar was het aardig druk voor Onderwijs: naast de plenaire afhandeling van twee ontwerpdecreten en de verlenging van een aantal “Oekraïne-maatregelen” via een voorstel van decreet telde ik liefst vijf actuele vragen. Voor de eerste was het al meteen het bekende liedje: nadat Dirk Van Damme (voor abonnees) en Koen Pelleriaux er de vorige dagen hun licht op hadden laten schijnen, mét daarbij ook het bekende (andere) standpunt van minister Weyts, kon Jean-Jacques De Gucht met deze derde van zijn onderwijsbeleidsdada’s (naast de verlaging van de leerplichtleeftijd en schoolmaaltijden) nog eens een streepje achter zijn naam laten bijzetten in zijn hoofdstuk “Aantal parlementaire vragen”. Het was nu niet dat er deze legislatuur een gebrek aan parlementaire vragen over het thema geweest zou zijn, maar goed. Weet je nog, beste lezer: onder andere op 18 november 2020, 20 januari 2022, 7 juli 2022 en 16 maart 2023?

En dus ook nog eens op 5 juli 2023 (cf. ook in De Standaard (voor abonnees)). De belangrijkste, overigens volledig volgens de verwachtingen, conclusie? Heel eenvoudig: alles wat we hierover weten en nog niet weten, werd nog maar eens herhaald, mét dus de grosso modo twee verschillende politieke kampen ter zake. Tot en met de politieke prikkeling door vragensteller De Gucht aan het adres van interveniënt Loes Vandromme rond een passage uit de conclusies van een al bij al recent congres van haar partij.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio